Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

Trainers and Experts for Capacity Building activities in the field of Social & Solidarity Economy

A new opportunity open for Trainers and Experts for Capacity Building activities in the field of Social & Solidarity Economy. The opportunity involves the development of theoretical and practical training material and the delivery of training sessions if required.

Please read our request for proposals (https://www.britishcouncil.gr/en/about/job-opportunities) and respond or disseminate appropriately.

The deadline for proposal submission is Wednesday 21 February 2018 no later than 17.00 local time to Victoria.Kyriaki@britishcouncil.gr.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+ , χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει θέσεις ΣΠΟΥΔΩΝ για τους φοιτητές του, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018  στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Α, Γραφείο 015) ή ηλεκτρονικά στο e-mail:eu@puas.gr.Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
Προκειμένου να υποβάλετε την αίτηση σας θα πρέπει να έχετε συμβουλευτεί τον κατάλογο των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων, τους κωδικούς των επιστημονικών πεδίων και να καταθέσετε τα παρακάτω έντυπα:

   1. Αίτηση συμμετοχής του υποψήφιου φοιτητή με υπογραφή του Συντονιστή           Erasmus+ του Τμήματος, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος
        2.Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή στην Ελληνική και μια Ξένη γλώσσα
        3. Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
        4.Βεβαίωση σπουδών
        5.Αναλυτική βαθμολογία στην Αγγλική για το πρόγραμμα Erasmus+ όπου να αναγράφονται τα ECTS Credits (Transcript οf Records Erasmus+ / ECTS)
        6. Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας


Χρήσιμες συμβουλές που αφορούν τις σπουδές θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σημείωση:


Δε θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.

Θέσεις εργασίας στο Randstad Hellas ΑΕ


Πρόκειται για θέσεις customer/ technical/ b2b support οι οποίες προϋποθέτουν άριστη γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας και έχουν ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Customer Support Advisor German Language: https://goo.gl/FTdhzi
Customer Service Representative Italianhttps://goo.gl/5Gyb6h
Customer Service Advisor English: https://goo.gl/N1pY1b
Αgent au service à la clientèle: https://goo.gl/kKCwz5
B2B Sales Agent Swiss: https://goo.gl/k4z74e
B2B Sales Agent Austrian: https://goo.gl/c5g93g
Customer Service Advisor Dutch: https://goo.gl/3XqkSK
Customer Service Advisor Slovenian: https://goo.gl/VTFtX3
Customer Support Advisor Romanian: https://goo.gl/eMtf1g
Call Center Agent German: https://goo.gl/5eHo25
televerkauf berater auf deutsch: https://goo.gl/tnHFF9
Customer Service Advisor Slovakhttps://goo.gl/oTmRAX
Customer Service Agent Norwegianhttps://goo.gl/1YJ3pS
Customer Service Agent Danish: https://goo.gl/Uzhrff
Customer Service Agent Swedish: https://goo.gl/VhoQbE
Customer Service Agent Czech: https://goo.gl/NLL4jP
Customer Service Agent Turkish: https://goo.gl/qZ5Qsg
Call Center agent Polish: https://goo.gl/czahQF


Οι παραπάνω θέσεις θα τρέχουν για όλο το έτος του 2018 καθώς πρόκειται για on going multilingual project.

The official dates of Winter and Summer semester 2017 - 2018

Winter Semester:

Exam period starts: 22nd of January 2018
Exam period ends: 9th of February 2018

Summer Semester:
Start of the lectures period: 19th of February 2018
Finish of the lectures period: 1st of June 2018
First Exam period starts: 11th of June 2018
First Exam period ends: 29th of June 2018
Second Exam period starts: 3rd of September 2018
Second Exam period ends: 21st of September 2018

Second exam period usually does not concern Erasmus students who finish all their exams in the first period.


Erasmus Student Work Placement in PUAS 2018

Brief description of placement offer: Training a Google Dialogflow Bot for interaction over cultural heritage topics.
CONSERT researchers have developed a solution for interacti museum guides. Part of the solution is based on the use of a Google Dialogflow (formerly API.AI) Bot (Hypatia), which however, in order to be fully capable of interacting with the visitors of a museum, requires training. 
The implemented service allows the visitor of the museum to see information about the exhibits on his/her mobile phone, based on proximity (no need for the use of camera, or a QR/bar code). Information (both text and multimedia content) are displayed on the visitor’s personal device, and the visitor is able to engage in a conversation with the exhibits using text and verbal communication (i.e. asking questions about the exhibit’s origin and other historical facts).
The placement offer is on training the Google Dialogflow (formerly API.AI) Bot in order to be fully capable of interacting with museum visitors and engage in conversations over cultural heritage and museum exhibits, providing assistance to the visitor.
Skills required: The candidate must have a basic knowledge of JSON and Java and willing to engage in a training process, followed by testing.
EMPLOYER INFORMATION
Name of organisation
Address and post code
P. Ralli & Thevon 250, 12244 Egaleo, GREECE
Telephone
+30 210 5381009
Fax
+30 210 5613703
E-mail
Website
http://teipireuofficegr.blogspot.gr/
Number of employees
Approximately 800
Short description of the institute

P.U.A.S offers technological theoretical and practical education directly applied to the needs of the market. Courses last for eight semesters, which includes a six-month period of Practical Training and writing a dissertation. P.U.A.S, also offers post-graduate programs that are officially incorporated into the educational system. The study at P.U.A.S, is provided free of tuition and education material and is supervised by the Ministry of Education.
Other


CONTACT DETAILS
Contact person for this placement
Associate Professor Charalampos Z. Patrikakis

Department and designation / job title
Department of Electronics Engineering, Computer Networks and Services Research Team
Direct telephone number
+30 210 5381534
E-mail address
bpatr@puas.grΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+ , χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει θέσεις ΣΠΟΥΔΩΝ για τους φοιτητές του, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019. Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018  στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Α, Γραφείο 015) ή ηλεκτρονικά στο e-mail:eu@puas.gr.Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
Προκειμένου να υποβάλετε την αίτηση σας θα πρέπει να έχετε συμβουλευτεί τον κατάλογο των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων, τους κωδικούς των επιστημονικών πεδίων και να καταθέσετε τα παρακάτω έντυπα:

   1. Αίτηση συμμετοχής του υποψήφιου φοιτητή με υπογραφή του Συντονιστή           Erasmus+ του Τμήματος, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος
        2.Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή στην Ελληνική και μια Ξένη γλώσσα
        3. Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
        4.Βεβαίωση σπουδών
        5.Αναλυτική βαθμολογία στην Αγγλική για το πρόγραμμα Erasmus+ όπου να αναγράφονται τα ECTS Credits (Transcript οf Records Erasmus+ / ECTS)
        6. Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας


Χρήσιμες συμβουλές που αφορούν τις σπουδές θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Σημείωση:
Δε θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.Internship offer at IBA - Centre for International Affairs & Confucius Classroom Kolding, Denmark – 2018 Spring

The IBA Centre for International Affairs is part of the overall management framework for achieving internationalization at the International Business Academy towards student and staff mobility, international partnerships and networks, international student recruitment and admissions, as well as IBA Confucius Classroom.
Period of the internship: 1 February 2018 - 30 June 2018. CLICK HERE
(Different dates can be discussed)
Working hours: Regular working hours: between 8:00 and 16:00 during weekdays. Occasional weekend or evening activities connected with some activities
Job description: The internship will take place at IBA Campus in Kolding. The job will consists of different tasks related to our international activities.
The main tasks will include:

 Assisting in the administrative management of student and staff mobility (incoming and outgoing)

 Correspondence with international partners and students

 Assisting with the organization of events related to the Centre for International Affairs and IBA Confucius Classroom such as international conferences, orientation days, guests/group visits, project weeks, culture night etc.

 Assisting with the Chinese language courses and other activities related to IBA Confucius Classroom. Assisting in international student recruitment such as market analysis, promoting IBA to potential students/families at on-campus and off-campus activities, creating promotional materials etc

Lunchtime Conference: Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017

EACEA A7 is proud to announce that it will present its Eurydice Report and BriefModernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017 at a lunchtime conference on Friday 24 November, from 12.30 to 14.00.

The reports explore the current realities for academic staff within the changing higher education landscape in Europe. This conference will present and discuss some of the main findings, comparing country differences across Europe, focusing on the characteristics and challenges of academic staff and concluding with some remarks on areas that policy-makers could explore further.

If you want to discover more about these new publications and get an overview from the people who worked on them, join us for this lunchtime session that will be webstreamed here.
In the meantime, you can find a short video with some key figures from both reports on our Facebook page.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+ εαρινό εξάμηνο 2017-2018


Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο του ERASMUS+, για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω, υποβάλλονται έως και 30 Νοεμβρίου 2017, στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.(Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Α Γραφείο 015).

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
·         -Αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή https://drive.google.com/file/d/0B4wdgkvWmNl_d0tqWFlnQUgzNE0/edit   με υπογραφή του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος του φοιτητή

·         -Βεβαίωση του Τμήματος ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (Παραλαμβάνεται από τη γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησης)

·         -Βεβαίωση Αποδοχής από τον οργανισμό υποδοχής – εταιρεία (προαιρετική στην παρούσα φάση)

·        -Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
·         -Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
·         -Αναλυτική βαθμολογία
·         -Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσαςΧρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία πρακτικής άσκησης θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://teipireuofficegr.blogspot.gr/2014/07/blog-post_94.html  The 4th Edition of the Erasmus+ International Staff Week 18 - 23 June in Vieste, Province of Foggia, IT

The relevant event is organized by the University of Foggia. The event will be held between 18TH and 23th June 2018 in Vieste national park, Italy. The Gargano National Park and its Forest are undoubtedly a must-see destination for adventurers and nature-lovers travellers.
The purpose is to promote the idea of internationalization and strenghten out international partnership through personal meetings.