Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών Σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 - 2018

Για να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης Erasmus+ εαρινού εξαμήνου 2017 - 2018 , πατήστε ΕΔΩ

Ανακοίνωση – Προκήρυξη πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018


Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο του ERASMUS+, για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω, υποβάλλονται έως και 31 Αυγούστου 2017, στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.(Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Α Γραφείο 015).

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
 • Αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή https://drive.google.com/file/d/0B4wdgkvWmNl_d0tqWFlnQUgzNE0/edit   με υπογραφή του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος του φοιτητή
 • Βεβαίωση του Τμήματος ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (Παραλαμβάνεται από τη γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησης)
 • Βεβαίωση Αποδοχής από τον οργανισμό υποδοχής – εταιρεία (προαιρετική στην παρούσα φάση)
 • Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 •  Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
 • Αναλυτική βαθμολογία
 •  Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας


Κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών:
Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης Erasmus+ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση:
 • τη συνολική επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
 • την εισήγηση του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος του φοιτητή

Υψηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
Οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά πρακτική άσκηση.
Οι φοιτητές που δεν οφείλουν περισσότερα από 8 (οκτώ) μαθήματα. 

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
·       Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε οργανισμό υποδοχής – εταιρεία της χώρας προέλευσής τους.
·       Οι φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε κινητικότητα για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη η συνολική βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, η επάρκεια στις ξένες γλώσσες και η ισότητα φύλων.Περίοδος Πρακτικής Άσκησης: Από 2 μέχρι 6 μήνες (η διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.  με βάση τις αιτήσεις και τη χρηματοδότηση).


      Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
- Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Ισλανδία , Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία).

 Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί υποδοχής για πρακτική άσκηση μπορεί να     είναι:
·  Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών      επιχειρήσεων)∙
- δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου∙
- κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων∙
- ερευνητικό ινστιτούτο∙
- ίδρυμα∙
- σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)∙
- μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ∙
- φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές:
− ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_el.htm)∙
− οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι εθνικοί οργανισμοί (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων  και/ή διπλή χρηματοδότηση).

Χρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία πρακτικής άσκησης θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://teipireuofficegr.blogspot.gr/2014/07/blog-post_94.html  

Ανακοίνωση – Προκήρυξη πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Erasmus+ για τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2017Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο του ERASMUS+, για τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο 2017. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω, υποβάλλονται έως και 16 Ιουνίου 2017, στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.(Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Α Γραφείο 015).

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:

 • · Βεβαίωση του Τμήματος ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (Παραλαμβάνεται από τη γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησης)
 •  Βεβαίωση Αποδοχής από τον οργανισμό υποδοχής – εταιρεία
 • Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
 •  Αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας
 • τη συνολική επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
 • την εισήγηση του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος του φοιτητήΚριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών:
Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης Erasmus+ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση:

Υψηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
Οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά πρακτική άσκηση.
Οι φοιτητές που δεν οφείλουν περισσότερα από 8 (οκτώ) μαθήματα. 

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
·       Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε οργανισμό υποδοχής – εταιρεία της χώρας προέλευσής τους.
·       Οι φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε κινητικότητα για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη η συνολική βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, η επάρκεια στις ξένες γλώσσες και η ισότητα φύλων.Περίοδος Πρακτικής Άσκησης: Από 2 μέχρι 6 μήνες (η διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.  με βάση τις αιτήσεις και τη χρηματοδότηση).


       Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
- Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Ισλανδία , Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία).

    Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί υποδοχής για πρακτική άσκηση μπορεί να    είναι:
·  Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επιχειρήσεων)∙
- δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου∙
- κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων∙
- ερευνητικό ινστιτούτο∙
- ίδρυμα∙
- σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)∙
- μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ∙
- φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές:
− ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_el.htm)∙
− οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι εθνικοί οργανισμοί (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων  και/ή διπλή χρηματοδότηση).

Χρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία πρακτικής άσκησης θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://teipireuofficegr.blogspot.gr/2014/07/blog-post_94.html  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+


Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει θέσεις ΣΠΟΥΔΩΝ για τους φοιτητές του, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017  μαζί με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Α, Γραφείο 015) ή ηλεκτρονικά στο e-maileu@puas.gr 


Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Για να συμμετάσχει κάποιος σπουδαστής του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει:
 • να είναι εγγεγραμμένος σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών
 • να υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. και του Ιδρύματος Υποδοχής

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους). Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).


Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
Προκειμένου να υποβάλετε την αίτηση σας θα πρέπει να έχετε συμβουλευτεί τον κατάλογο των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων, τους κωδικούς των επιστημονικών πεδίων και να καταθέσετε τα παρακάτω έντυπα:

 1.  Αίτηση συμμετοχής του υποψήφιου φοιτητή με υπογραφή του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος
 2.  Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή στην Ελληνική και μια Ξένη γλώσσα
 3. Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
 4. Βεβαίωση σπουδών
 5. Αναλυτική βαθμολογία στην Αγγλική για το πρόγραμμα Erasmus+ όπου να αναγράφονται τα ECTS Credits (Transcript οf Records Erasmus+ / ECTS)
 6. Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας

Επιλογή φοιτητών:

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κύριο κριτήριο το σύνολο των ECTS που συγκεντρώνει κάθε φοιτητής το οποίο διαιρείται με το εξάμηνο φοίτησης. Στην επιλογή φοιτητών για σπουδές υπάρχει ποσόστωση έως εξής: 60% για τη ΣΤΕΦ και 40% για τη ΣΔΟ. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα που πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίδιο με αυτό που απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη: (α) η συνολική βαθμολογία, (β) η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, (γ) η επάρκεια στις ξένες γλώσσες και (δ) η ισότητα φύλων.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
 •   Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε ίδρυμα χώρας προέλευσής τους.
 •   Οι φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε κινητικότητα για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Περίοδος Σπουδών: Από 3 μέχρι 12 μήνες (η διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή  Erasmus+ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. με βάση τις αιτήσεις και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση).


Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
 • · Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 •  Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Ισλανδία , Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία).

Χρήσιμες συμβουλές που αφορούν τις σπουδές θα βρείτε εδώ

Σημείωση:

Δε θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπ